Skip links

Welkom bij

AGOGOS

PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING

Psychologische hulpverlening

De naam Agogos betekent
‘begeleider’ of ‘gids’.

Agogos biedt psychosociale hulpverlening. Dit kan zijn door middel van counseling, therapie of begeleiding bij problemen op alle terreinen van het leven.

Soms gaat je leven anders dan je zou willen, of is het moeilijk voor je om met bepaalde gebeurtenissen in je leven om te gaan. Je gedachten staan niet stil en dat kan zorgen voor vervelende gevoelens. Je kunt problemen ervaren in je privéleven of op je werk, er kunnen zorgen zijn om je gezondheid of er is sprake van verlies of verdriet.

Met wie ga je in gesprek?

HANNELIES POTAPPEL

Ik heb van jongs af aan gewerkt met mensen met een psychosociale problematiek.

Mijn naam is Hannelies Potappel; ik ben geregistreerd psychosociaal counselor en Master-ACT therapeut. Ik voldoe aan de kwaliteitseisen van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en ik ben geregistreerd bij RBCZ. Ik volg jaarlijks training en intervisie om te blijven leren en ontwikkelen. Blijvend reflecteren vind ik belangrijk hierin.

Betrokkenheid, empathie, betrouwbaarheid en verbinding zijn belangrijke thema’s in mijn werk. Een persoonlijke en doelgerichte benadering, waarbij jouw privacy is gewaarborgd, vind ik belangrijk. Ik wil samen met jou op zoek naar een gezamenlijk vertrekpunt voor samenwerking. We gaan kijken wat jouw verhaal is, wat je krachten en kwetsbaarheden zijn en wat je doel is. Ik wil aansluiten bij jouw tempo en wat bij jou past.

Als je je herkent in één van de onderstaande punten

Wanneer kies je voor Agogos…

Ik heb een gebrek aan zelfvertrouwen of ben op zoek naar mijn identiteit

Ik heb negatieve gedachten of gevoelens

Ik voel me eenzaam of heb moeite met alleen zijn

Ik heb verdriet, voel me somber of heb depressieve gevoelens

Ik voel me angstig of heb last van dwanggedachten

Ik heb stressklachten, onrust, overspannenheid of ben burn-out

Ik ervaar pestproblemen

Ik ervaar rouw- of verlieservaringen door overlijden van geliefden of door verlies van levensmogelijkheden
(Bijv. scheiding, baan, verhuizing)

Ik wil leren leven met een chronische aandoening of pijn

METHODEN & TECHNIEKEN

Agogos biedt COUNSELING, THERAPIE OF BEGELEIDING waarbij je zelf iets kunt doen. Het is meer dan alleen praten over je problemen en gevoelens. Je leert dingen die jij belangrijk vindt en waar je elke dag in alle omstandigheden wat aan hebt. Ik gebruik kennis en ervaring die ik de afgelopen jaren heb opgedaan vanuit verschillende therapeutische benaderingen. Ik maak gebruik van verschillende interventies vanuit diverse bewezen behandelmethodieken. Ik bied cliëntgerichte gespreksmethodiek vanuit de positieve psychologie en werk met Acceptance en Commitment Therapie (ACT)

Procedure

HOE GAAT HET IN
ZIJN WERK?

Je kunt met een verwijsbrief van de huisarts komen, maar dat is niet perse nodig, je beslist zelf of je hulp wilt. Jij hebt de regie en je werkt vanuit je eigen motivatie.

Het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek en vindt, na aanmelding, binnen twee weken plaats. Tijdens dat gesprek hoor je wanneer gestart kan worden.

Soms zijn enkele inzichtgevende of bewustmakende gesprekken al voldoende om weer verder te kunnen. Maar het kan ook zijn dat er meer gesprekken nodig zijn om tot duidelijkheid te komen. Er wordt met zorg gekeken naar wat bij jou past. Je traject duurt zolang als nodig, maar ook zo kort als het kan.

De frequentie van de behandeling is in eerste instantie wekelijks of tweewekelijks. Dit is afhankelijk van je vraag.

WAAROM AGOGOS

Er is meestal een korte of geen wachtlijst.

Afspraken in de avonduren behoren tot de mogelijkheid (avondtarief €125).

Je wordt doorverwezen als andere hulp beter of noodzakelijk is.

De gesprekken bij Agogos komen voor vergoeding door verschillende zorgverzekeringen in aanmerking. Als je aanvullend verzekerd bent, worden de kosten vaak (gedeeltelijk) vergoed. Het verplichte eigen risico is hier niet op van toepassing en je hebt geen verwijzing van je huisarts nodig.

Laten we kennis maken

Benieuwd of je bij Agogos op de juiste plek bent voor jouw vraagstuk? Neem gerust vrijblijvend contact op voor een kennismakingsgesprek.

CONTACT